În România, conceptul de Resurse Educaționale Deschise (RED) este prezent din 2017 în strategiile privind programele de sprijinire a calității actului educațional, precum și în cele care privesc asigurarea accesului cadrelor didactice, ale elevilor şi părinților la materiale educaționalepartajate.

Resursele educationale deschise (RED) sunt resursele de învățare care sunt utilizabile, adaptabile la nevoile specifice ale procesului de învățare, și pot fi utilizate gratuit. Conceptul de resurse educaționale deschise are o semnificație generoasă și cuprinde diferite tipuri de materiale de învățare (suporturi de curs, proiecte, experimente și demonstrații, dar și programe școlare, ghiduri pentru profesori, articole, studii, prezentări) care acoperă sfera curriculară, dar și cea extracurriculară.

Resursele Educaționale Deschise vor fi trimise în format PDF pe adresa de email [email protected], cu respectarea legislației în vigoare privind dreptul de autor, în vederea postării acestora în spațiul de organizare a Resurselor Educaționale Deschise, pe site-ul Editurii Cartea Românească Educaţional, www.ecredu.ro. RED-ul trebuie să fie redactat în format A4, cu font Arial, cu dimensiunea de 11 puncte. Paginile resursei vor fi numerotate, iar resursa să nu conţniă mai mult de 4 pagini. Se va utiliza obligatoriu diacriticele specifice limbii române. Fiecare autor are dreptul să depună maxim o Resursă Educaţională Deschisă lunar.

Editura Cartea Românească Educaţional îşi rezervă dreptul să respingă materialul dacă acesta eludează normele legale în vigoare şi prezentul regulament.