În România este din ce în ce mai prezent conceptul de resurse educaționale deschise (r.e.d.) în strategiile care privesc asigurarea accesului cadrelor didactice, al elevilor şi părinților la materiale educaționale partajate şi în strategiile privitoare la programele de sprijinire a calității actului educațional.

BANCA DE INFORMAŢII

 Resursele educaționale deschise (r.e.d.), conform Wikipedia, se referă la accesul deschis la resurse educaționale, facilitat de tehnologiile informației şi comunicațiilor, pentru consultare, folosire şi adaptare de către comunitatea utilizatorilor, în scopuri necomerciale. Termenul a fost adoptat în anul 2002, în cadrul Forumului UNESCO de la Paris.
 Resursele educaţionale deschise (r.e.d.) sunt resursele de învățare care sunt adaptabile la nevoile specifice procesului de învățare și pot fi utilizate gratuit. Conceptul de resurse educaționale deschise are o semnificație generoasă și cuprinde diferite tipuri de materiale de învățare (suporturi de curs free, jurnale educaţionale, proiecte deschise – open courseware, open content, experimente, demonstrații, ghiduri, articole, studii, cercetări, teste de evaluare, prezentări) care acoperă sfera curriculară, dar și cea extracurriculară.

Editura Cartea Românească Educaţional îşi propune să ofere publicului posibilități nelimitate de sharing/distribuire (r.e.d. -ul constituind un bun comun/commons), să ofere acces la materiale calitative şi acces la o varietate sporită de conţinuturi care va genera creşterea calităţii educaţiei prin evaluarea de către colegi (peer-evaluation) a r.e.d.- urilor postate pe site-ul nostru.
Resursele educaționale deschise vor fi trimise în format PDF, pe adresa de email [email protected], cu respectarea legislației în vigoare privind dreptul de autor, în vederea postării acestora în spațiul de organizare a resurselor educaționale deschise, pe site-ul Editurii Cartea Românească Educaţional, www.ecredu.ro.
R.e.d.-ul trebuie să fie redactat în format A4, cu font Arial, cu dimensiunea de 11 puncte.
Paginile resursei vor fi numerotate, iar resursa să nu conţină mai mult de 4 pagini. Vor fi utilizate diacriticele specifice limbii române. Fiecare autor are dreptul să depună maxim o resursă educaţională deschisă lunar.
Editura Cartea Românească Educaţional îşi rezervă dreptul să respingă materialul dacă acesta eludează normele legale în vigoare şi prezentul regulament.