Cartea școlară, instrument de învățare

Prof. Georgiana GOGOESCU

 

            „Cartea e o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi” spunea Mihail Sadoveanu, iar sarcina prioritară a instituţiilor de învăţământ este să selecteze şi să utilizeze cele mai potrivite cărţi şcolare – manuale şi auxiliare – astfel încât să îndeplinească curiozitatea de cunoaştere a elevului. Ceea ce câştigă direct elevul prin intermediul cărţii şcolare va fi rânduit şi statornicit la nivel de concluzii mai târziu, totul realizându-se prin conţinuturi.

Conţinuturile, transpuse în materii şcolare şi activităţile educative, reprezintă ansamblul cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor ce sunt transmise şi însuşite de elevi, în scopul realizării sarcinilor educaţiei şcolare. Punctul de plecare al constituirii conţinutului învăţământului este informaţia, ca fiind elementul care se poate conserva şi transmite cel mai uşor de la o generaţie la alta. Aici intervine rolul producătorului de carte şcolară – Editura Cartea Românească Educaţional Iaşi – care se îngrijeşte ca fiecare produs editat – manual sau auxiliar – să fie în concordanţă cu dinamica curriculumului.

Editura Cartea Românească Educaţional Iaşi a editat şi va edita carte şcolară pentru toate ciclurile de învăţământ – primar, gimnazial şi liceal, cele editate deja au obţinut Avizul MEN în sesiunile noiembrie 2018 şi noiembrie 2019, având un pachet educaţional de 28 de volume avizate. Ceea ce îşi doreşte Editura Cartea Românească Educaţional Iaşi este să aibă în interiorul auxiliarelor seturi de cunoştinţe şi activităţi care să permită fiecărui copil să parcurgă într-un ritm propriu conţinuturile educaţionale, iar cadrul didactic să fie interesat de structurile profunde ale fiecărui conţinut, iar demersul său pedagogic este de stabilire a legăturilor dintre conţinuturi. Abordările auxiliarelor editurii noastre sunt pe linia curriculumului de tip integrat, unde conţinuturile nu sunt delimitate distinct, ci au o relaţie deschisă unele faţă de altele, iar cunoaşterea determină orientarea cadrului didactic, al elevului sau părintelui care sprijină copilul să tindă spre un nou tip de socializare, bazată pe comunicare.

Colectivul de autori al auxiliarelor marca Cartea Românească Educaţional au utilizat instrumentele curriculare principale: planurile-cadru de învățământ, programa școlară, manualul școlar, dau au consultat şi produsele curriculare din ţări precum Anglia, Franţa, Finlanda, de unde au inclus tehnici şi metode de predare-învăţare-evaluare. Cerinţele ştiinţifice, psihopedagogice, estetice şi financiare în elaborarea  auxiliarelor marca Cartea Românească au respectat un set de reguli: să cuprindă o suficientă  dezvoltare în raport cu enunţurile sintetice ale programei; să cuprindă o progresie a cunoştinţelor şi conceptelor vehiculate realizată de a simplu la complex; activităţile de învăţare propuse sunt suficient de variate; corectitudinea; coerenţa; abordarea interdisciplinară a conţinuturilor disciplinelor de studiu; accesibilitatea limbajului şi sistematizarea conţinuturilor; existenţa metodelor activ-participative; promovarea activităţilor independente; stimularea imaginaţiei elevilor, a gândirii creatoare, a învăţării prin descoperire; existenţa unor probe de evaluare şi autoevaluare; lizibilitatea textului; formatul manualului sau al auxiliarului, calitatea hârtiei şi a cernelii; ilustraţii clare, precise şi aşezate corect în pagină; coloritul; designul copertelor.

Editura Cartea Românească Educaţional Iaşi şi-ar dori posibilitatea unui schimb de experienţă cu colegii din ţară, în acest sens, editura pregăteşte o conferinţă, la care va invita specialişti din ţară, având şi sprijinul ministerului.

Colectivul cu care lucrăm în această onorantă îndeletnicire nu este un club exclusivist, ci, din contră, suntem deschişi la propuneri de colaborare, ştiind că în ţară sunt dascăli care şi-au închinat viaţa acestei meserii. Vă aşteptăm propunerile de colaborare pe adresa de e-mail a Editurii Cartea Românească Educaţional Iaşi [email protected]

          Nu putem decât să pledăm pentru o carte şcolară de calitate, pentru că ,,Educaţia este cel mai frumos dar pe care îl poate dobândi omul” spunea Platon.